پایگاه اطلاع رسانی تایبادخبر

http://taybadkhabar.ir/wp-content/uploads/2016/11/heder.jpg

فرد بیکار در تعریف جدید سازمان بهداشت جهانی سالم نیست

دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی خراسان رضوی گفت: سازمان بهداشت جهانی فرد سالم را شخصی می داند که از سلامت کامل جسمی، روانی و اجتماعی برخوردار باشد. یعنی فردی که بظاهر سالم است اما شغلی نداشته باشد از نظر تعریف امروزی دیگر سالم نیست؛ چون جدا از این که معیشت آن به مخاطره می افتد، روح و روان آن نیز آسیب دیده است. 
ادامه مطلب ...

نوروز متفاوت در مجموعه تاریخی مزار مولانا

رییس اداره میراث فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى شهرستان تایباد گفت: امسال نوروز متفاوتی را گردشگران و شهروندان تایبادی در مجموعه تاریخی مزار مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی تجربه خواهند کرد.
ادامه مطلب ...

دشمنان در آن سوی مرزها برای اغفال جوانان ما برنامه ریزی می کنند

فرمانده انتظامی تایباد گفت: دشمنان در آن سوی آب برای ما توطئه می چینند و با تشویق جوانان به مواد مخدر صنعتی و توهم زا برای ما برنامه دارند.
ادامه مطلب ...