ژانویه 25, 2018 - پایگاه اطلاع رسانی تایبادخبر — پایگاه اطلاع رسانی تایبادخبر

آرشیو برای بهمن ۵م, ۱۳۹۶

راهکاری جهت کاهش خسارت یخبندان از زبان معاون جهادکشاورزی تایباد؛رطوبت باعث کاهش خسارت سرمازدگی به مزارع می شود

راهکاری جهت کاهش خسارت یخبندان از زبان معاون جهادکشاورزی تایباد؛رطوبت باعث کاهش خسارت سرمازدگی به مزارع می شود

معاون جهادکشاورزی تایباد گفت: کشاورزانی که دارای سیستم آبیاری تحت فشار بوده و یا توان آبیاری مزرعه خود را در ۴۸ ساعت آینده دارند، در آبیاری مزارع خود درنگ نکنند.