ژانویه 5, 2018 - پایگاه اطلاع رسانی تایبادخبر — پایگاه اطلاع رسانی تایبادخبر

آرشیو برای دی ۱۵م, ۱۳۹۶

مطالبه گری حق مردم است؛ اما اغتشاش در کشور ما جایی ندارد

مطالبه گری حق مردم است؛ اما اغتشاش در کشور ما جایی ندارد

فرماندار تایباد گفت: مطالبه گری و اعتراض حق مردم است اما اغتشاش در کشور ما جایی ندارد. 

خروش مردم تشیع و تسنن تایباد در پاسخ به اغتشاشگران

خروش مردم تشیع و تسنن تایباد در پاسخ به اغتشاشگران

مردم شیع و سنی تایباد امروز پونزدهم دی ماه بعد از اقامه نمازجمعه این هفته تایباد در حمایت از نظام و رهبری و در پاسخ به آشوبگران برخی از شهر ها به خیابان آمدند.

برخی از نمایندگان مجلس ما ظاهرا نماینده ملت نیستند و نماینده دولت هستند

برخی از نمایندگان مجلس ما ظاهرا نماینده ملت نیستند و نماینده دولت هستند

خطیب جمعه تایباد گفت: برخی از نمایندگان مجلس ما نماینده ملت ظاهرا نیستند و نماینده دولت هستند و اساسا این نماینده ها کاری با ملت ندارند.

آمریکا، اسراییل و آل سعود اغتشاشات اخیر را پی ریزی کردند/ جامعه اهل سنت این اغتشاش و آشوب را محکوم می کند

آمریکا، اسراییل و آل سعود اغتشاشات اخیر را پی ریزی کردند/ جامعه اهل سنت این اغتشاش و آشوب را محکوم می کند

امام جمعه اهل سنت تایباد ضمن محکوم کردن اغتشاشات و آشوبهای اخیر گفت: تمام اقوام و مذاهب کشور با وحدت کامل از نظام دفاع خواهند کرد و اهل سنت ایران نیز مانند همیشه پشت این نظام اسلامی خواهد ایستاد و گول حیله و فتنه انگیزی های بیگانگان را نخواهندخورد.