پایگاه اطلاع رسانی تایبادخبر

http://taybadkhabar.ir/wp-content/uploads/2016/11/heder.jpg

دلایل بریدن تاغزارهای شهرستان تایباد از زبان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تایباد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تایباد گفت: دلایل اصلی برش تاغزارهای تایباد که باعث دلخوری مردم شهرستان در چندروز اخیر شده است، زیاد و مسن بودن تاغ های منطقه و وجود آفت شپشک سفید تاغ در وسعت زیاد است.

به گزارش تایبادخبر، چند روزیست که مشاهده بریده شدن درختچه های تاغ اطراف شهرستان تایباد (ابزاری بسیار مفید برای جلوگیری از بلند شدن گرد و خاک و ریزگردها در شهرستان گرم و خشک تایباد) دلخوری و اعتراض شدید مردم تایباد را درپی داشته است.

 

برای جویا شدن دلیل بریدن این درختچه های تاغ که سوال و مطالبه بسیاری از شهروندان تایبادی است به سراغ مسئولین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تایباد رفتیم.

 

محمدرضا علیپور، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تایباد دراین باره به خبرنگارما گفت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تایباد طی سنوات گذشته از اواخر دهه ۴٠ و اوایل دهه ۵٠ تاکنون اقدام به کاشت گونه های مختلف از قبیل سیاه تاغ و سقید تاغ و اسفناج وحشی و قره داغ در قالب نهالکاری یا بذر پاشی جهت کنترل فرسایش بادی و گردوغبار در اطراف شهر تایباد کرده است که تاکنون بالغ بر ده هزار هکتار از مناطق بحرانی شهرستان نهالکاری و کنترل شده است و همه ساله بر اساس اعتبار تخصیصی نهالکاریهای جدیدی به این وسعت افزوده می شود.

 

وی افزود: علاوه بر کاشت نهال یکی دیگر از اقدامات واحد تثبیت شن اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها کنترل تاغزارها وشناسایی آفات وامراض وبیماریهای موجود دراین بخش است که در قالب پروژه مدیریت جنگلهای دست کاشت در سطح شهرستانها انجام می شود اهداف این طرح عبارتند از: جوان کردن وتجدید حیات توده های دست کاشت مسن، جلوگیری از خشکیدگی توده های جوان، ایجاد تنوع گونه ای واصلاح خاک، پایداری اکوسیستم وجنگل بعنوان یک سرمایه عظیم.

 

علیپور آفات و امراض تاغزارهای خراسان را ملخ کوهاندار، پروانه بذر خوار تاغ، شپشک سفید تاغ، پسیل تاغ، موریانه و موشهای خسارت زای عنوان کرد و گفت: آفات و امراض تاغزارهای شهرستان تایباد نیز شپشک سفید تاغ و موریانه است.

 

وی دلایل اصلی برش تاغزارهای تایباد که باعث دلخوری مردم شهرستان در چندروز اخیر شده است را اول تراکم زیاد و مسن بودن تاغ های منطقه و دوم وجود آفت شپشک سفید در وسعت زیاد عنوان کرد.

 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تایباد ادامه داد: هرس درختان تاغ در غالب پروژه به مناقصه گذاشته و به شرکت هایی که دارای صلاحیت باشند واگذار می شود. پس از برش چوب های حاصله برای فروش بر اساس قیمت پایه که از استان تعیین میگردد به مناقصه گذاشته میشود که این افراد با شرکتهایی که در مناقصه برش بوده اند باید متفاوت باشد. مبلغ هر کیلو چوب تاغ براساس برآورد اولیه و وزن هر ماشین به حساب خزانه دولت واریز می شود.

 

وی اضافه کرد: بقیه سرشاخه های باقیمانده با حواله با اولویت روستاییان حاشیه جنگل و روستاههای فاقد گاز واگذار میشود سایر متقاضیان هم میتوانند جهت دریافت حواله چوب آلات به اداره مراجعه نمایند قابل به ذکر است تحویل این چوب آلات برای همشهریان محترم کاملا رایگان است.

 

خسرو مجیدی، کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تایباد نیز به خبرنگار ما گفت: اگر درختان در فصل زمستان هرس شوند با شروع فصل رویش درختان هرس شده دوباره جست زده و بهتر از قبل به رشد خود ادامه میدهند و این هرس باعث بهبود وضعیت درخت و رشد آن میشود. در تاغ، نوع برش براساس روش کارشناسی شده آن که برش با زاویه خاصی انجام میشود صورت میپذیرد که همه مراحل تحت نظارت کارشناسان مربوطه و با هرس کاران با سابقه انجام میپذیرد.
انتهای پیام/

فرستادن دیدگاه


*