http://taybadkhabar.ir/wp-content/uploads/2016/11/heder.jpg

فرهنگ ترافیک باید ار کودکی نهادینه شود

رییس پلیس راهور تایباد گفت: هرچه رفتار و اعمال ترافیکی اعضای خانواده به کودکان و دانش آموزان با هنجارهای قانونی نوشته شده( آئین نامه) منطبق و نزدیک تر باشد، یادگیری آن سریع تر خواهد بود. 

سرگرد حجت پرهیزگار، رییس پلیس راهور تایباد باتوجه به نزدیک شدن به ایام سفرهای نوروزی در گفتگو با تایبادخبر، بااشاره به آموزش فرهنگ ترافیک، عنوان کرد: نقش خانواده در نهادینه کردن فرهنگ ترافیک از همان اوایل کودکی از طریق کارکردهای آموزشی و فرهنگ سازی در پر کردن، فاصله بین شایستگی های موجود با شایستگی های مطلوب بسیار مؤثر است.

 

وی افزود: باید همراه با انضباط اجتماعی، رعایت حقوق دیگران، تقدم مصالح جمع بر فرد و … به کودکان بیاموزیم، و والدین علاوه برگفتار، در رفتار و کردار خود نیز این مطلوبیت ها را به فرزندان باید آموزش دهند، تا این آموخته ها تأثیر مثبت خود را در کردار و رفتار اجتماعی آنان در بزرگسالی از جمله رعایت قوانین ترافیکی نشان دهد.

 

وی ادامه داد: درواقع بخشی از شکل گیری شخصیتی کودکان در زمینه آموزش های شهروندی، از جمله “رعایت فرهنگ ترافیک” جزء حوزه فعالیت ها و کارکردهای امروزی خانواده در جامعه ایرانی باید باشد، که این مسأله در تعامل با مسائل اجتماعی دیگر حوزه های مدیریت شهری می تواند رابطه داشته باشد.

کارشناس عالی تصادفات گفت: هرچه رفتار و اعمال ترافیکی اعضای خانواده به کودکان و دانش آموزان با هنجارهای قانونی نوشته شده( آئین نامه) منطبق و نزدیک تر باشد، رفتار مذکور بهنجارتر و یادگیری آن سریع تر خواهد بود.

 

وی اضافه کرد: درآموزش فرهنگ ترافیک باید به کیفیت آموزش ترافیک برای هریک از بازیگران توجه داشته باشیم، آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان، بدون هماهنگی و اتفاق نظر با خانواده، بی تأثیر خواهد بود.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: نقض قوانین راهنمایی و رانندگی، عدم جامعه پذیری الگوهای رفتاری ترافیکی، عدم نظارت و کنترل اجتماعی بر کردارهای ترافیکی، نبودن فرهنگ صحیح استفاده از موتورسیکلت و فرهنگ عابرین پیاده، ضعف دستگاه های اجرایی، مشخص نبودن مدیریت اجرایی ترافیک ( عدم متولی) و… همگی نشانگر این است که این معضل اجتماعی و شهری در جامعه ایران پیامدهای وخیمی را بوجود می آورد.

انتهای پیام/

فرستادن دیدگاه


*