http://taybadkhabar.ir/wp-content/uploads/2016/11/heder.jpg

شناسای و ساماندهی زنان خیابانی در مشهد

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: چند سالی است که کمیسیونی اختصاصی جهت شناسایی زنان خیابانی فعالیت خودرا با قوت در بحث شناسایی و جمع آوری زنان خیابانی آغاز کرده است.

✅قاضی شریعت یار سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در گفتگو با خبرنگار گوهرشادنیوز، در خصوص نگهداری و ساماندهی زنان خیابانی اظهار داشت: کمپ هایی اختصاصی در این خصوص تعبیه شده تا زنان خیابانی در آنجا حضور یافته و باز پروری شوند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به فعالیت کمیسیونی اختصاصی جهت شناسایی زنان خیابانی گفت: این کمسیون متشکل از پلیس امنیت اخلاقی بهزیستی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم  و مجموعه ای از دوستان چند سالی است که با قوت در بحث شناسایی و جمع آوری زنان خیابانی فعال هستند.

وی با بیان اینکه افراد در این در کمسیون به صورت تیمی فعالیت می کنند، اضافه کرد: این تیم ها با گشت زنی در سطح شهر زنان خیابانی را شناسایی کرده و آنها را  به محل های خاصی که تعبیه شده،است جهت نگهداری و باز پروری معرفی کرده تا بهبود یابند.

قاضی شریعت یار در پایان گفت: حتی برای کسانی که مدعی اند از نظر مسائل اقتصادی دچار مشکل هستند زمینه اشتغال شان نیز فراهم می شود.

انتهای پیام/

فرستادن دیدگاه


*