سریالهای نوروز 97 - پایگاه اطلاع رسانی تایبادخبر

سریالهای نوروز ۹۷


سریالهای نوروز ۹۷

سریال هایی که نوروز ۹۷ از تلویزیون پخش خواهدشد.

پایتخت ۵ از شبکه یک
تعطیلات رویایی از شبکه دو ؛ بازیگران : محمدرضا شریفی نیا، افسانه بایگان
آرماندو از شبکه سه ؛ بازیگران: مرجانه گلچین، ملیکا عبدالرزاقی
دیوار به دیوار ۲ از شبکه سه ؛ بازیگران : پژمان جمشیدی، آزاده صمدی

هیات مدیره از شبکه پنج ؛ بازیگران: مریم امیرجلالی، احسان کرمی

کلاه قرمزی ۹۷ از شبکه دو ؛

سریالهای نوروز 97

سریالهای نوروز ۹۷ ، سریال های نوروز ۹۷ ، کلاه قرمزی ۹۷

 

سریال هایی که نوروز ۹۷ از تلویزیون پخش خواهدشد.

پایتخت ۵ از شبکه یک
تعطیلات رویایی از شبکه دو ؛ بازیگران : محمدرضا شریفی نیا، افسانه بایگان
آرماندو از شبکه سه ؛ بازیگران: مرجانه گلچین، ملیکا عبدالرزاقی
دیوار به دیوار ۲ از شبکه سه ؛ بازیگران : پژمان جمشیدی، آزاده صمدی

هیات مدیره از شبکه پنج ؛ بازیگران: مریم امیرجلالی، احسان کرمی

کلاه قرمزی ۹۷ از شبکه دو ؛

سریال هایی که نوروز ۹۷ از تلویزیون پخش خواهدشد.

پایتخت ۵ از شبکه یک
تعطیلات رویایی از شبکه دو ؛ بازیگران : محمدرضا شریفی نیا، افسانه بایگان
آرماندو از شبکه سه ؛ بازیگران: مرجانه گلچین، ملیکا عبدالرزاقی
دیوار به دیوار ۲ از شبکه سه ؛ بازیگران : پژمان جمشیدی، آزاده صمدی

هیات مدیره از شبکه پنج ؛ بازیگران: مریم امیرجلالی، احسان کرمی

کلاه قرمزی ۹۷ از شبکه دو ؛

 

سریال هایی که نوروز ۹۷ از تلویزیون پخش خواهدشد.

پایتخت ۵ از شبکه یک
تعطیلات رویایی از شبکه دو ؛ بازیگران : محمدرضا شریفی نیا، افسانه بایگان
آرماندو از شبکه سه ؛ بازیگران: مرجانه گلچین، ملیکا عبدالرزاقی
دیوار به دیوار ۲ از شبکه سه ؛ بازیگران : پژمان جمشیدی، آزاده صمدی

هیات مدیره از شبکه پنج ؛ بازیگران: مریم امیرجلالی، احسان کرمی

کلاه قرمزی ۹۷ از شبکه دو ؛

سریال هایی که نوروز ۹۷ از تلویزیون پخش خواهدشد.

پایتخت ۵ از شبکه یک
تعطیلات رویایی از شبکه دو ؛ بازیگران : محمدرضا شریفی نیا، افسانه بایگان
آرماندو از شبکه سه ؛ بازیگران: مرجانه گلچین، ملیکا عبدالرزاقی
دیوار به دیوار ۲ از شبکه سه ؛ بازیگران : پژمان جمشیدی، آزاده صمدی

هیات مدیره از شبکه پنج ؛ بازیگران: مریم امیرجلالی، احسان کرمی

کلاه قرمزی ۹۷ از شبکه دو ؛

 

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر

*

Trackbacks